1 Eylül 2008 Pazartesi

Islah

Merhaba.

Hayatımızdaki beklentilerimizi şöyle bir düşünürsek, sürekli doyurulmayı bekleyen aç bir bebek gibi olduğumuzu görürüz.

Çeşitli ekollerde psikolojik çözümlemelerinin de yapıldığı bu davranış biçimi, insan doğasının temel taşalarından biri... Böyle bir dürtümüz olmasaydı belki hala mağaralarda yaşıyor olabilirdik. Hayat standartlarının artmasında ve daha medeni bir yaşam sürmemizde itici bir güçtür, insan oğlunun bitmeyen istekleri...

Sınırlanmadığı ya da ıslah edilmediği takdirde bu dürtü, bireyin davranışlarının hem kendisi hem içinde bulunduğu toplum için olumsuzluklara yol açmasına da neden olabilir... 

Genel huy ve davranışları "ben" çerçevesinde denetleyen ama toplumsal yaptırımları da olan ahlak, böyle durumlarda düzenleyici ve yapılandırıcı bir rol oynar hayatımızda.

Ahlak konusuyla sistematik bir şekilde ilgilenen "din" ise daha belirli kurallar çerçevesinde tüm bireylere eşit uzaklıkta kalarak yol gösterir.

İslamın yılda en az bir kez, bir ay süreyle yapılmasını şart koştuğu en kapsamlı ıslahat hareketi olan oruç, çoğunlukla yanlış olarak algılandığı haliyle sadece "aç kalmak" değildir.

Daha önce de sıklıkla belirttiğim gibi, "İslam, eylemle değil, niyetle ilgilenir". Belirli bir süre için insani isteklerimizden ve bazı istenmeyen davranışlarımızdan taammüden uzak durmamız emredilir.

Burada emir kipi kullanılması, sadece algıyla ilgili problemleri olan kişilerin de uymasını sağlamak amaçlıdır. Yoksa İslam'ın temel ilkelerinden biri de zorlaştırmak yerine kolaylaştırmaktır.

Niyetle ilgili olarak çok kapsamlı da konuşulabilir ancak özetle karşılaştırmalı olarak değerlendirmek gerekirse; nasıl içmeyi arzuladığınız bir bardak sudan uzak durmakla nefsinizi ıslah etmeye çalışıyorsanız, aynı şekilde örneğin ticari alışverişlerinizde de yalan ve hileye yer vermemeniz beklenir.

Sabahtan akşama kadar aç kalmak, bize oruç tutmadan da bu şekilde yaşamak zorunda kalanların durmunu en iyi şekilde anlatır. 

Böylece sosyal hayatımızda başkalarıyla ilgilenmek ve yardımlaşmak için referans alabileceğimiz bir bilgiye de sahip oluruz.

Biraz geç kalmış olmakla birlikte bir konunun daha altını çizmek istiyorum. Sonraki Ramazanlar için akılda kalırsa faydalı olabilir... Ani değişiklikler metabolizmamızda hasara yol açabilir. Ramazan başlamadan birkaç gün öncesinde yeme alışkanlıklarımızı oruca hazır hale getirerek yumuşak bir geçişle oruca başlamak daha faydalı ve kolay olabilir.

İçine bir tane kesme şeker atacağınız bir bardak su, gün boyu yavaşlayan sistemin ihtiyacı olan sıvıyı ve enerjiyi kısa zamanda vücuda geri vereceği için de iftar zamanında iyi bir başlangıç olabilir.

Bu yıl için sırası gelmiş olan bu sınavda hepimize kolaylıklar diliyorum.

Selamlar.