5 Ocak 2009 Pazartesi

Para - Kan

Savaşmak, haklı gerekçelerimiz uğrunda yaptığımız en yıkıcı politika eylemlerinden biri...

Tarih bize öğretiyor ki savaşların kazanan tarafı da olmuyor...

İlkel zamanlardan bu yana toplumların düzeylerine göre ilk ya da son tercih olarak ortaya koydukları bir eylem... Bugün beklenen, devletlerin, hükümetlerin uygulamak istedikleri politikayı olabilecek en uygar şekliyle ortaya koymalarıdır.

Eğer isterseniz, bilginin ve iletişimin haritalardaki kırmızı çizgilerin engeline takılmadan serbestçe dolaştığı bir dünyada, elbet derdinizi anlatmanın daha yapıcı bir yolunu bulursunuz...

Bir olgu: 
Bazı ekonomik çevreler, sorumlulukları dahilindeki ekonomik büyüklükleri, yeni geliştirdikleri bazı enstrümanlarla, olduklarından, gerçek değerlerinden çok daha ileriye taşımışlardır.

Bu durum değişen kültür yapısı ve anlayışı içinde bir başarı olarak değer bulmuş, temeli olmayan bir bina inşa edildiği, eylem sırasında fark edilmemiştir.

Ekonomilerin, para ortak paydasında buluştuğu bir noktada, karşılığı olmayan bu değerlerin büyüklükleri, gelişmeye ve refah seviyesini artırmaya değil; diğer ekonomik faaliyetlerin doku uyuşmazlığı ve yönetim eksikliği gibi negatif faktörlerle genel yapının çöküşüne neden olmuştur.

Üretimlerin durduğu, alışverişlerin yapılamadığı bir ortam, doğal olarak daralmaya ve çalışan kesim için işsizliğe yol açmıştır.

...
Bir diğer olgu:
Geçmiş zamandan örneklerine sıkça rastladığımız gibi, ekonomilerin iyi yönetilmediği ortamlar, düzensizliğe ve kargaşaya neden olarak, yönetim biçimlerinin daha militarist anlayışların yönüne kaymasına ve aynı zamanda iş kaynaklarının da aynı yönde yoğunlaşmasına hız vermekte...

Yani en basit anlatımıyla; cebimizdeki parayı har vurup harman savurduktan sonra, "aman başka insanların da kaynakları tükendi, gelip bizim elimizdekileri almasınlar" ya da "şurdaki kaynaklar bizi epeyce idare eder, üreteceğimize gidip onlardan alalım" diyerek silaha sarılmakta insanlar...

Hatta dünyanın bazı yerlerinde bu durum hayatın bir parçası yapılmış çok uzun zamandan bu yana... 

...
Bu iki olguyu birleştirmek korkunç bir senaryo olurdu. Ancak görünen o ki birileri bunu yapmaya başladı bile...

Savaşmak, eğer haklı gerekçeniz varsa uygulanabilecek en son tercih olmalıdır. 

Enerjisi, suyu, aşı, işi dün herkese yeterken bugün ne değişmiş olabilir...

Kaynaklarını doğru dürüst yönetemeyen ve paylaşmayı bir türlü öğrenememiş bir dünyanın zavallı çocukları ölüyor Gazze'de orada burada...

Yazık!